Outsourcing płac

Wielu przedsiębiorców decyduje się na tworzenie w ramach swoich firm działów kadrowych. Niestety, nie zawsze takie rozwiązanie zasługuje na pełną aprobatę. Zaznacza się, że w wielu sytuacjach kreowanie nowego podmiotu odpowiedzialnego za politykę kadrową i płacową nie jest słuszne. Otóż wtedy, gdy przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej dozy środków finansowych, takie działania mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego zdecydowanie zaleca się dobrze przemyśleć ten krok. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem może okazać się obsługa przez podmioty zewnętrzne. Dobrze jest jednak pamiętać o tym, że w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na specyfikę danej firmy. Działy kadrowe i płacowe zdecydowanie dobrze sprawdzają się w dużych przedsiębiorstwach, jednak mniejsze zakłady dużo na tym tracą. Wynika to z faktu, że są one zobowiązane do ponoszenia niewspółmiernie wysokich kosztów. Z uwagi na to, że mali przedsiębiorcy wdrażają działania optymalizacyjne, których celem jest zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, outsourcing płac wydaje się być rozwiązaniem dobrym.

Pierwszą z korzyści, jaką można w ten sposób odnieść, jest redukcja zatrudnienia. Jak powszechnie wiadomo, stworzenie nowej komórki w danej firmie to przede wszystkim wysokie koszty pracownicze. Nawet w przypadku zatrudnienia fachowców na podstawie umowy zlecenia musimy liczyć się z koniecznością odprowadzania licznych danin na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Sprawy nie ułatwia fakt, że obecnie nawet umowa zlecenie nie jest zwolniona od składek i konieczne jest stałe i sukcesywne odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ponadto w sytuacji, gdy zatrudniamy ludzi w ramach umów o dzieło, jedynie wtedy, gdy każda z nich opiewa na nie więcej niż 200 złotych, możemy zwolnić się z obowiązku płacenia podatków w pełnej wysokości. Nawet zatrudnianie studentów niewiele daje, bowiem ustawodawca reguluje obecnie tą kwestię i trwają konsultacje społeczne nad zrównaniem prac tych osób z etatowymi pracownikami. Dlatego jest to niezwykle ciężka do rozwiązania kwestia, która spędza sen z powiek nie tylko przedsiębiorcom, ale również organom kontroli państwowej.

W ramach outsourcingu zyskujemy spokój ducha w tym zakresie. Otóż w sytuacji, gdy zdecydujemy się na zewnętrzną obsługę, nie musimy odprowadzać żadnych danin. Zupełnie wystarczające jest zapewnienie wolnego biurka oraz komputera dla pracownika z profesjonalnej firmy płacowej. Jest to duża oszczędność czasu, bowiem nie musimy zajmować się żadnymi kwestiami ubocznymi. Ponadto w przypadku, gdy zdecydujemy się na obsługę w wariancie premium, która obejmuje także płace, możemy liczyć się z możliwością uzyskania wielu atrakcyjnych rabatów. Dlatego przedsiębiorcy stosujący działania optymalizacyjne bardzo ochoczo korzystają z takich możliwości. Zewnętrzna firma raz w miesiącu wysyła jedną fakturę do opłacania. Co ważne, uiszczany jest od niej podatek VAT. Oznacza to, że możemy z powodzeniem odliczać tą daninę z firmowych zakupów oraz innych rzeczy, które uzyskaliśmy w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Trzeba przyznać, że to ciekawe rozwiązanie to nie tylko oszczędność czasu, ale i pieniędzy. Dlatego warto zastanowić się dobrze, czy wdrożenie tego modelu w naszej firmie nie będzie bardzo korzystnym i lukratywnym rozwiązaniem na lata.

Wielu przedsiębiorcom sen z powiek spowija wizja odpowiedzialności za swoich pracowników. Jak wiadomo, może być ona znaczna. W przypadku stwierdzenia wypadku przy pracy, przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością wypłaty całego zestawu świadczeń. Ponadto wtedy, gdy uraz będzie trwały, dojdzie do tego renta z tytułu utraty widoków na przyszłość przez pracownika. Niestety, od odpowiedzialności tego typu niezwykle ciężko jest się uwolnić. Ponadto każda osoba zatrudniająca więcej niż 10 pracowników zobowiązana jest do utworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to organ kolegialny, którego celem jest motywowanie pracowników do wykonywania jak najbardziej bezpiecznej pracy. Z drugiej jednak strony każdy wypadek przy pracy obliguje tą komisję do przeprowadzenia dochodzenia w zakresie ustalenia wynik za jego przebieg. Niestety, w takich gremiach zasiadają także przedstawiciele związków zawodowych, którzy lubią przekładać winę na stronę pracodawcy.

W przypadku zdecydowania się na obsługę zewnętrzną możemy być pewni, że nie dotyczy nas żadna odpowiedzialność. Wprost przeciwnie – jeżeli firma zawiedzie, możemy względem niej wystosować roszczenie o odszkodowanie. Niezwykle jest ważne przy tym, na jaką sumę dane przedsiębiorstwo jest ubezpieczone. Jeżeli okaże się, że ich polisa sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, możemy z powodzeniem otrzymać solidny zastrzyk gotówki. Należy jednak pamiętać o tym, że to po naszej stronie istnieją obowiązki dowodowe. Dlatego wszelkie działania, które budzą nasz niepokój, powinny zostać należcie udokumentowane. Na szczęście jednak nie jest to zbyt trudne, bowiem w wielu wypadkach wystarczy powołać się na treść umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here