Elektroradiologia kierunek studiów z przyszłością

Wiele młodych osób, już w klasach licealnych, zastanawia się, jaki kierunek studiów wybrać. Jest to bardzo ważna decyzja, która rzutuje na całą przyszłość młodego człowieka. Od niej zależy jego dalsze życie na gruncie zawodowym. Właściwy wybór zapewni więc nie tylko możliwość rozwijania własnych zainteresowań i zamiłowań, ale również da realną szansę na znalezienie pracy w wymarzonym zawodzie po ukończeniu studiów.

Czym się sugerować wybierając kierunek studiów?

Wybór kierunku studiów jest jedną z najtrudniejszych decyzji życiowych, przed którą stają młodzi ludzie. Dlatego też warto zacząć o tym myśleć już w szkole średniej. Rozważając wybór kierunku studiów, trzeba wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii.

– Po pierwsze należy określić swoje mocne i słabe strony oraz zastanowić się, czy posiadane cechy, predyspozycje i umiejętności, pozwolą ukończyć konkretny kierunek studiów, a potem pracować w danym zawodzie.

– Ważny jest cel, który ktoś chciałby osiągnąć. Warto więc pomyśleć, jaka praca przyniesie mu największą satysfakcję w przyszłości i pozwoli spełnić zawodowe marzenia.

– Przed podjęciem decyzji należy przyjrzeć się konkretnym, interesującym daną osobę kierunkom studiów i zastanowić się nad tym jakie dadzą uprawnienia zawodowe. Dobrze byłoby również zapoznać się między innymi z programem nauki, zakresem wiedzy czy liczbą godzin praktyki.

– Kiedy już posiadamy wiedzę na temat konkretnego kierunku studiów, należy przeanalizować wszystkie korzyści, ale także wady z tym wyborem związane. Uporządkowanie bowiem wszystkich „za” i „przeciw” pomoże podjąć najlepszą decyzję.

– Szalenie ważną sprawą jest to, czy po ukończeniu wybranego kierunku, można liczyć na ciekawą pracę oraz perspektywy dalszego rozwoju zawodowego i awansu.

– Istotny jest nie tylko wybór kierunku, ale także decyzja dotycząca uczelni, na której chcielibyśmy studiować. Dlatego też warto zapoznać się z ofertami szkół wyższych.

– W obecnej dobie, zmieniającego się dynamicznie rynku pracy, należy wziąć pod uwagę ewentualność zmiany zawodu lub branży. Nie należy więc załamywać się, gdy uznamy, że jednak źle wybraliśmy kierunek studiów, tylko nastawić się na zdobywanie nowych kompetencji i nie obawiać się kolejnych doświadczeń czy wyzwań zawodowych.

– Na koniec jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Przy wyborze kierunku studiów nie należy sugerować się podpowiedziami rodziny czy sugestiami znajomych. Ich rady, jako osób nam bliskich, są oczywiście istotne i warto je poznać. Jednak wybór, dotyczący przyszłości, musi zależeć od nas.

Elektroradiologia studia dla poszukujących ciekawych kierunków

Wielu młodych ludzi szuka dla siebie innowacyjnych kierunków studiów, wychodzących naprzeciw zapotrzebowaniom nowoczesnego rynku. Wśród ciekawych kierunków, wartych uwagi tych osób, których mocną stroną są nauki ścisłe oraz medyczne, a także zainteresowania najnowszymi technologiami, należy wymienić elektroradiologię. Są to studia o bardzo wąskiej specjalizacji. Studenci są kształceni w kierunku obsługi diagnostycznej aparatury obrazowania i diagnostyki elektromedycznej. Praca elektroradiologa polega właśnie na obsłudze takiej aparatury, wykonywaniu określonych badań i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej, na przykład wykonywaniu zdjęć rentgenowskich, wywoływaniu ich i przygotowywaniu do oceny przez lekarza.
W czasie studiów, przyszły elektroradiolog będzie przygotowany do obsługi urządzeń medycznych w radiologii, radioterapii, elektrokardiografii, elektroencefalografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz audiometrii.

Jakie trzeba spełniać wymagania?

Ten kierunek studiów wymaga od studentów spełniania pewnych warunków. Są to:
– pełna ostrość widzenia, która będzie potrzebna podczas oceny jakości wykonanego zdjęcia i ustalenia jego poprawności technicznej,
– zdolność widzenia stereoskopowego i spostrzegawczość, która ułatwia dostrzeżenie wszelkich szczegółów na zdjęciach,
– umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, wyrozumiałość, cierpliwość,
– umiejętność precyzyjnego, długotrwałego wykonywania tych samych czynności w szkodliwym środowisku,
– dobry stan zdrowia, a w tym ogólna sprawność fizyczna.
Przy rekrutacji na elektroradiologię brane są pod uwagę takie przedmioty, jak matematyka, biologia i fizyka z astronomią.

Co wiedzieć powinien elektroradiolog po studiach?

Studiując elektroradiologię student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:
– badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie elektroradiologii,
– obsługi aparatury do badań diagnostycznych,
– anatomii człowieka, z uwzględnieniem obrazu prawidłowej budowy narządów, uzyskanym za pomocą różnych sposobów obrazowania,
– metod diagnostycznych, które wykorzystują promieniowanie rentgenowskie, protonowe, neutronowe, gamma oraz ultradźwięki,
– języka obcego oraz specjalistycznego języka angielskiego z zakresu kierunku kształcenia.

Po ukończeniu kierunku elektroradiologa, absolwent może się zatrudnić jako inspektor ochrony radiologicznej, pracownik medycyny klinicznej lub pracownik w pracowni diagnostyki elektromedycznej, rezonansu magnetycznego czy tomografii komputerowej. Może także pracować jako audiolog czy pracownik oddziału ratunkowego w szpitalu.

Jak widać możliwości jest dużo, kierunek więc wart jest uwagi.
Będąc już studentem, należy jednak pamiętać, by dobrze wykorzystać czas nauki, być zaangażowanym i otwartym na wiedzę. Jest to bowiem największa inwestycja w przyszłość.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here