Socjoterapia: czy warto wybrać ten kierunek?

W obecnych czasach dzieci mają niestety wiele problemów. Często wchodzą w konflikty z rówieśnikami, nie wytrzymują presji rodziców oraz nauczycieli, wychowują się w rodzinach, w których borykają się z trudnymi relacjami. Z tych względów wzrasta liczba osób, których zachowania można określić jako aspołeczne. Chociaż takie młode osoby nie zachowują się zgodnie z przyjętymi standardami społecznymi, próbują zazwyczaj zwrócić na siebie uwagę i uzyskać pomoc. W takich sytuacjach niezwykle istotny staje się zawód socjoterapeuty, który trudni się rozwiązywaniem problemów młodzieży. Obecnie ta dziedzina wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród studentów, dlatego rośnie również odsetek osób wybierających socjoterapię jako kierunek studiów podyplomowych.

Socjoterapia polega w dużej mierze na pracy terapeuty z grupą. Stawia sobie za cel stworzenie zarówno dzieciom jak i młodzieży takich warunków, które zmienią ich poglądy dotyczące określonych, negatywnych wzorców zachowań oraz na nowo zdefiniują otaczającą ich rzeczywistość. Spotkania, do których dochodzi w grupach, mają za zadanie budowanie samooceny młodych ludzi w oparciu o pozytywne działania, których mają dokonywać. Zmiana w sposobie postępowania wiąże się z korektą dotychczasowych negatywnych wzorców zachowań oraz uczy, jak w przyszłości należy postępować, by nie zejść z nowej drogi. To właśnie podczas grupowych spotkań jest na nowo kształtowane „ja”, dziecko rozwija się społecznie, ma możliwość wymiany doświadczeń z innymi członkami spotkań. Aktualnie zarówno nauczyciele jak i psychologowie dostrzegają coraz większą potrzebę pracy z młodzieżą, organizowania dla nich specjalnych wydarzeń czy spotkań służących resocjalizacji i na nowo wprowadzających w świat pozytywnych, zdrowych relacji międzyludzkich.

Socjoterapia studia podyplomowe

Socjoterapia to jedna z dziedzin resocjalizacji, która na studiach podyplomowych występuje zazwyczaj jako specjalizacja. Z uwagi na to, że rośnie zapotrzebowanie na socjoterapeutów, kierunki studiów związane z tym zajęciem cieszą się również coraz większym zainteresowaniem. Zajęcia sprzyjają temu, że studenci mają możliwość rozszerzenia swojej wiedzy zarówno w obszarze teoretycznym, jak i praktycznym. To właśnie podczas zajęć uczą się, w jaki sposób rozpoznawać zaburzenia zachowań, a w następnym kroku, jak należy z nimi postępować. Nabyte podczas studiów kompetencje przydają się najczęściej podczas pracy z dziećmi i młodzieżą. Niejednokrotnie dzieci te potrzebują wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów egzystencjalnych, stąd tak ważne w studiach socjoterapeutycznych jest połączenie teorii z jej praktycznym zastosowaniem.

Studia podyplomowe z zakresu socjoterapii są przydatne w pracy z dziećmi, u których zauważono niedostosowanie społeczne. Absolwenci studiów socjoterapeutycznych najczęściej znajdują zatrudnienie w takich placówkach jak świetlice terapeutyczne, szkoły, ośrodki resocjalizacyjne czy placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Zapotrzebowanie na usługi świadczone przez socjoterapeutę występuje tak naprawdę w każdej placówce wychowawczej: zarówno w szkole podstawowej, jak i średniej. W każdej takiej jednostce zdarzają się problematyczne sytuacje, które szczególnie dotykają dzieci i młodzież. Po zdiagnozowaniu u nich problemów, w następnej kolejności młode osoby są kierowane na zajęcia socjoterapeutyczne, w których powinny brać czynny udział. Czynnikami, które wpływają na to, że dziecko może zostać skierowane na zajęcia są trudności w nauce, zachowania konfliktowe bądź agresywne, zaburzenia koncentracji uwagi czy labilność emocjonalna. Specjaliści parający się socjoterapią wychodzą z założenia, że psychikę dorastającego nastolatka można poprzez odpowiednie zachowania zmienić, formując przy tym wymiar jego przyszłego życia. Osobowość dziecka kształtuje się w ogromnej mierze w zależności od tego, z jakiego środowiska pochodzi, w jakiej grupie dorasta. Bez wpływu nie pozostaje kontakt z członkami rodziny, przyjaciółmi oraz relacje z innymi osobami. Istotny w przypadku dziecka jest sposób wychowania, który go kształtuje, w tym zainteresowanie jego losem ze strony najbliższej rodziny czy sprawowanie nad nim opieki i kontroli przez najbliższe osoby. Placówka szkolna, poza dostarczaniem nauki, jest również odpowiedzialna za proces wychowawczy dziecka, z tego względu to właśnie szkoła powinna zatrudniać wykwalifikowanego socjoterapeutę.

Studia podyplomowe z zakresu socjoterapii mają za zadanie przygotowanie studentów do wykonywania pracy zarówno w jednostkach wychowawczych, jak również jako asystent rodziny bądź kurator sądowy. Co ważne, w większości placówek oferujących dokształcenie w zakresie zawodu socjoterapeuty, nie jest wymagane zatrudnienie w szkole czy innej oświatowej placówce w charakterze nauczyciela. Dokonując wyboru studiów, warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na kadrę wykładowców. Im więcej pojawi się w niej profesjonalistów o uznanym autorytecie, którzy mogą poszczycić się wybitnym doświadczeniem, tym bardziej warto skłonić się ku wyborze danych studiów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here