Wszystko o wypłacie wynagrodzenia

To co zawsze łączy się z wykonywaniem każdej pracy jest wynagrodzenie. Każdy pracownik niezależnie w jakiej firmie czy w jakiej branży pracuje raz w miesiącu otrzymuje swoje wynagrodzenie. Oczywiście jest ono różne. Wszystko zależy od doświadczenia, umiejętności czy stażu pracy danego pracownika.

Wypłata wynagrodzenia najczęściej realizowana jest na osobiste konto bankowe. Jednak nie zawsze tak musi być. Trzeba pamiętać, że kiedy rozpoczynamy nową pracę zawsze musimy wypełnić odpowiedni wniosek mówiący o tym, że życzymy sobie wypłaty wynagrodzenia na konto i podajemy numer rachunku bankowego. Jeśli nie posiadamy konta bankowego lub nie chcemy otrzymywać wynagrodzenia na rachunek bankowy to zawsze możemy oczekiwać wypłaty wynagrodzenia w gotówce. Warto wiedzieć, że pracodawca nie może nam odmówić wypłaty wynagrodzenia w formie gotówki. Oczywiście w tej chwili taka forma wypłaty pensji jest już realizowana bardzo rzadko. Jest tak po prostu z wygody. Każdy z nas posiada rachunek bankowy i woli, aby wynagrodzenie wpłynęło na konto. Potem wedle własnych potrzeb możemy środki wypłacić w bankomacie. Taka forma wypłaty wynagrodzenia jest oczywiście także bardzo wygodna dla pracodawcy.

Wysokość wynagrodzeń jest oczywiście różna. Jak wspomniano już wcześniej wysokość wynagrodzenia zależy między innymi od doświadczenia pracownika, jego wiedzy i umiejętności oraz samego stażu pracy. Oczywiście różne są także wynagrodzenia w zależności od branży. Są branże bardzo bogate, gdzie wynagrodzenia są wysokie, ale są oczywiście i takie branże gdzie wynagrodzenia te są zdecydowanie niższe. Ważne jest także to, że jeśli ktoś pracuje na umowę o pracę na pełny etat to jego minimalne wynagrodzenie może wynosić 2200 zł brutto. Jest to tak zwane wynagrodzenie minimalne. Pracodawca nie może zaproponować wynagrodzenia mniejszego. Regulują to odpowiednie przepisy prawa pracy.

Wspomniano wcześniej o wynagrodzeniu brutto. To właśnie kwotę brutto swojego wynagrodzenia zawsze widzimy na umowie. Nie jest to oczywiście kwota wynagrodzenia, które jest wypłacane na nasze konto. Na konto zawsze wypłacane jest wynagrodzenie netto. Często określa się je jako „na rękę”. Na czym polega różnica między wynagrodzeniem brutto a netto. Różnica ta to składki na ubezpieczenie społecznego oraz emerytalno – rentowe oraz zaliczka na podatek dochodowy. Zarówno składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i zaliczka na podatek dochodowy zawsze w naszym imieniu opłacana jest przez pracodawcę. Dopiero o odliczeniu tych składek od wynagrodzenia brutto otrzymujemy nasze wynagrodzenie netto, czyli tę kwotę, która wypłacana jest na nasze konto bankowe jako miesięczna pensja.

Nieco inaczej regulowana jest też kwestia wynagrodzeń w przedsiębiorstwach prywatnych a instytucjach państwowych. W przedsiębiorstwach prywatnych można wręcz powiedzieć, że nie ma żadnych zasad co do wynagrodzeń. Oczywiście oprócz regulacji dotyczącej pensji minimalnej, o której już wspomniano. Poza tym każdy przedsiębiorca może oferować takie wynagrodzenia jakie praktycznie chce. Nieco inaczej wygląda to w przypadku instytucji państwowych. Tam obowiązują tak zwane widełki, które dostosowane są do danego stanowiska. Można zatem powiedzieć, że wysokość wynagrodzeń w instytucjach państwowych jest z góry ustalona. Osoba zarządzająca taką instytucją nie ma zatem zbyt dużego pola manewru.

Każdy z nas chciałby oczywiście zarabiać jak najlepiej. Tak, aby wypłata wynagrodzenia była coraz wyższa. Wszystko oczywiście jest w naszych rękach. Trzeba oczywiście bardzo ciężko pracować, a także zdobywać nowe umiejętności i kwalifikacje. W tym celu wystarczy brać udział w różnego rodzaju szkoleniach lub kursach. Wszystko jak już wspomniano jest w naszych rękach.

Wypłata wynagrodzenia to jedno, ale warto także wiedzieć co składa się na nasze wynagrodzenie. Już wcześniej wspomniano o wynagrodzeniu brutto i wynagrodzeniu netto. Ta różnica między tymi kwotami wynika z kwestii podatkowych. Z jednej strony jest to podatek dochodowy, a z drugiej strony składki ubezpieczeniowe wpłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak wiedzieć, że nigdy nie są to kwoty stałe. Obie te składki to składki procentowe. Oznacza to, że im wyższe wynagrodzenie brutto tym większa jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składki ZUS. Dlatego też nasze wynagrodzenie netto może się różnić. Dotyczy to też sytuacji jest do wynagrodzenia zasadniczego doliczana jest nam premia, prowizja bądź jakaś nagroda finansowa. Trzeba bowiem wiedzieć, że wszelkiego tego typu dodatki do naszego wynagrodzenia także są opodatkowane. Innymi słowy, jeśli otrzymujemy od swojego pracodawcy jaką nagrodę finansową to zawsze jest to nagroda wyrażona w kwocie brutto. Dopiero po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy na nasze konto wypłacone zostanie wynagrodzenie netto.

Na koniec warto dodać, że w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę wynagrodzenie zawsze musi być wypłacone na konto do 10 dnia kolejnego miesiąca. To także regulują odpowiednie przepisy kodeksu pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here