Opieka nad dzieckiem a praca

Żaden rodzic nie lubi jak dzieci chorują. Są one wówczas bardziej rozdrażnione i marudne. W przypadku powrotu do pracy pojawia się pytanie, co zrobić z dzieckiem, gdy dopadnie go przeziębienie czy jakaś inna choroba. W przypadku gdy rodzice mieszkają w pobliżu dziadków, którzy są chętni do opieki nad dzieckiem, problem rozwiązuje się samodzielnie. Jednak co w przypadku rodziców lub opiekunów pracujących, którzy nie mają takiej pomocy? Trudno zaprowadzić chore dziecko do żłobka, przedszkola czy szkoły. Nie jest to dobre rozwiązanie z kilku powodów. Po pierwsze, nasze dziecko może się jeszcze bardziej rozchorować. Wówczas okres choroby wydłuży się a dziecko będzie się jeszcze dłużej męczyć. Po drugie, dziecko może zarazić innych w takiej placówce.
Rodzice mogą wykorzystać wówczas zwolnienie lekarskie na dziecko. Pojawia się wówczas konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. W trakcie zwolnienia otrzymuje się chorobowy zasiłek opiekuńczy.
Natomiast przypadku rodziców lub opiekunów dzieci zdrowych, każdemu pracownikowi przysługują dwa dodatkowe dni opieki nad dzieckiem. Dotyczy to jednak okresu do czternastego roku życia,. Jest to wówczas potocznie nazywany urlop opieka nad dzieckiem. Dodatkowe dwa dni urlopu mogą być wykorzystane w wymiarze szesnastu godzin, co daje łącznie dwa dni w jednym roku kalendarzowym. To od rodziców lub opiekunów zależy w jaki sposób dni wolne zostaną wykorzystane. Jednak ich przyznanie powinno być poprzedzone zaakceptowaniem przez pracodawcę.
Podkreślić należy, że dodatkowe dni wolne przysługują wszystkim pracownikom, niezależnie od ich stażu pracy. Oznacza to, że zarówno matka rozpoczynająca swoją pierwszą pracę, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia od pracy z tytułu wychowania dziecka, jak i ojciec z długoletnim stażem pracy w przedsiębiorstwie. Nieważny jest także rodzaj umowy podpisany z pracodawcą, ponieważ pracownicy z umową na czas próbny, określony czy nieokreślony mają prawo do wspomnianych dni wolnych. Ze zwolnienia mogą skorzystać także pracownicy niepełnoetatowi. Tylko wówczas urlop na opiekę nad dzieckiem wyliczany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika zatrudnionego w danym przedsiębiorstwie. Niepełną godzinę, pracodawca zawsze powinien zaokrąglić w górę, tak aby była to pełna godzina.
Należy jednak pamiętać, że dni wolne z tytułu wychowania dziecka może wykorzystać tylko jeden z rodziców. Oznacza to, że łącznie rodzicom przysługuje szesnaście godzin dni wolnych. W jaki sposób zostaną one podzielone, to już zależy od uzgodnienia między rodzicami dziecka. Zwolnieniem bowiem można się podzielić.
W przypadku niewykorzystania dodatkowych dni wolnych w roku kalendarzowym, urlop z tytułu opieki nad dzieckiem przepada. Nie można kumulować dni wolnych w kolejnych latach, dlatego warto skorzystać z takiej możliwości do 31 grudnia każdego roku.
Z pracodawcą natomiast należy porozumieć się, w jaki sposób urlop na opiekę nad dzieckiem zostanie wykorzystany. W pierwszym wniosku rodzic powinien dokładnie określić czy skorzysta ze zwolnienia w godzinach czy w dniach. Urlop ten przysługuje zawsze na wniosek pracodawcy.
A co w przypadku, gdy w domu rodzinnym jest więcej niż jedno dziecko? Niestety dwa dni urlopu przysługują bez względu na liczbę dzieci mieszkających w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że rodzice jednego, dwóch, trzech czy więcej dzieci, zawsze mają do wykorzystania dwa dni wolnego lub szesnaście godzin urlopu.
Podkreślić należy, że wszyscy pracownicy, którzy skorzystają z urlopu przeznaczonego na opiekę na dziecko, otrzymują pełne wynagrodzenie za czas swojej nieobecności. Wzory wniosków można znaleźć na różnych portalach internetowych. Ważne jest, aby taki wniosek zawierał datę, dane pracownika, dane pracodawcy, oświadczenie w jaki sposób rodzic lub opiekun chce wykorzystać dodatkowe dni wolne (w godzinach czy dniach) oraz podpis. Warto powołać się na ustawę z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeksu Pracy, który zezwala na udzielenie zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem.
Oczywiście w przypadku utraty władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, pracownikowi przestaje przysługiwać prawo do dni wolnych z tego tytułu. Nie ma znaczenia natomiast sytuacja formalna rodziców czy opiekunów dziecka. Zarówno w przypadku małżeństw, osób w separacji, osób rozwiedzionych, jak i będących w związkach nieformalnych, przysługiwać będą dwa dni urlopu nad dzieckiem lub szesnaście godzin.
Wprowadzenie takiej możliwości jest ukłonem dla wszystkich rodziców. Rzeczywiście w przypadku wychowywania dzieci, zwiększają się także domowe obowiązki rodzica. W przypadku osób pracujących czasem bardzo trudno pogodzić pracę z wychowaniem dzieci. Dlatego dodatkowe szesnaście godzin urlopu jest dobrym sposobem na spędzenie czasu wolnego z dziećmi lub konieczność załatwienia dodatkowych spraw związanych z wychowaniem dzieci. Warto jednak porozumieć się z drugim rodzicem, kto będzie sprawował opiekę nad dzieckiem i wówczas uzyskać zgodę pracodawcy na wykorzystanie dodatkowych godzin w konkretnym dniu pracy w taki sposób, aby nie zakłócić organizacji pracy w przedsiębiorstwie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here