Podatek przy umowie o dzieło.

Pracując na umowie o dzieło zwykle podpisujemy ze zleceniodawcą umowę odnośnie wykonania pewnego dzieła oraz otrzymanego rezultatu naszej pracy – taka umowa zazwyczaj nie ma określonego czasu wykonania – a jedynie jest zawierana w dniu przekazania dzieła przez wykonawcę do zamawiającego i przyjęcia za to wcześniej ustalonej zapłaty. Umowa o dzieło podatek dochodowy musi zostać zawsze odprowadzony przez zleceniodawcę – nazywanego także zamawiającym. Umowa o dzieło podatek od wykonywanego dzieła to zazwyczaj osiemnaście procent wartości zamawianego dzieła o ile nie zostanie przekroczona pewna kwota odgórnie ustalona za cały rok – obowiązująca w całym kraju.
Umowa o dzieło to dobra alternatywa dla osób pragnących po prostu dorobić do swojego budżetu, na przykład młodych mam przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz studentów i uczniów szkół średnich, którzy ukończyli szesnasty rok życia. W Polsce osoby młodociane, które ukończyły szesnasty rok życia mogą podejmować pracę dodatkową w celu zarobienia dodatkowych pieniędzy – na przykład w weekendy. Ponadto umowa o dzieło może być także zawierana pomiędzy firmami, na przykład w przypadku outsourcingu kadrowo – płacowego lub chociażby z firmą sprzątająca lub też rekrutacyjną. Pojęcie outsourcingu stało się ostatnio bardzo popularne i jest coraz częściej wykorzystywane przez niemal każdego rodzaju oraz wielkości firmy, w celu minimalizacji kosztów wynikających z zatrudniania etatowych pracowników. Outsourcing najprościej mówiąc polega na wydzielaniu pewnego obszaru zadań w firmie i przekazywaniu go do realizacji innej firmie – zewnętrzne – na przykład księgowej lub świadczącej usługi kadrowo płacowe, rekrutacyjne, reklamowe lub po prostu sprzątające. Dzięki takiemu podejściu do prowadzenia własnej firmy pracodawca jest w stanie zaoszczędzić bardzo dużo środków finansowych oraz zminimalizować koszta, które musiałby ponieść zatrudniając etatowych pracowników. Koszta związane z zapewnieniem jednego etatu są w Polsce stosunkowo wysokie- pracodawca zatrudniając ludzi na pełny etat zobowiązuje się do odprowadzania od swoich pracowników wszystkich składek – tych na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Ponadto zobowiązuje się do zapewnienia swoim pracownikom prawa do bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Nie może zwolnic nikogo bez zachowania odpowiedniego okresu wypowiedzenie, które przy wieloletnim stażu pracy może wynosić nawet trzy miesiące. Poza tym pracodawca taki musi przestrzegać prawa do ochrony kobiet w ciąży oraz zapewnienia im dostosowanych do ich aktualnego stanu oraz samopoczucia warunków pracy – w atmosferze bez stresu oraz presji czasowej. Ponadto musi zapewnić kobiecie ciężarnej płatny urlop macierzyński, który w Polsce trwa zwykle przez okres dwunastu miesięcy od momentu urodzenia dziecka . Po upłynięciu tego okresu kobieta ma prawo przedłużyć swoją absencję w miejscu pracy na kolejne dwa lata z tytułu urlopu wychowawczego ze względu na opiekę nad małym dzieckiem – jeżeli nie jest w stanie zapewnić mu opiekunki lub nie ma możliwości posłania swojego dziecka do żłobka- w tym czasie pracodawca nie ma prawa jej zwolnić. W ten sposób nie może również na jej miejsce zatrudnić na stałe innej osoby – bowiem kobieta przebywająca na urlopie wychowawczym w każdej chwili może podjąć decyzję o powrocie do swoich obowiązków zawodowych w firmie. Jak widać koszta, jakie pracodawca ponosi zatrudniając etatowych pracowników i nawiązując z nimi stosunek pracy- są stosunkowo wysokie, dlatego bardzo skuteczną alternatywą obniżania kosztów jest właśnie umowa o dzieło podatek odprowadza pracodawca jedynie w postaci zaliczki na podatek dochodowy. Poza tym pracodawca – a w przypadku umowy o dzieło – zamawiający musi jedynie przekazać odpowiednie oraz niezbędne materiały, a także informacje, które okażą się pomocne do wykonania określonego i zamawianego dzieła do wykonawcy oraz zobowiązuje się do uiszczenia odpowiedniej – adekwatnej do jakości oraz nakładu pracy włożonego w wykonanie zamawianego dzieła. Wykonawca z kolei zobowiązuje się do wykonania zamówionego dzieła w sposób dokładny oraz staranny z należytą dokładnością wraz z przestrzeganiem ustalonego terminu, jaki obie strony ustaliły jako moment przekazania gotowego dzieła zamawiającemu. Ponadto w przypadku, gdyby wykonawca dzieła zauważył jakąś szkodę powstałą w wykonywanym przez siebie ,,dziele” przed czasem przekazania tegoż rezultatu pracy zamawiającego jest on niezwłocznie zobowiązany do usunięcia tej szkody oraz naprawienia jej. W przypadku gdyby wykonawca nie wiedział o powstałej szkodzie – po prostu nie zauważając jej oraz zamawiający także nie zauważył tego – to w takiej sytuacji wykonawca nie ma obowiązku przyjęcia dzieła do poprawki jeżeli zamawiający złoży takie zażalenie po upływie dłuższego czasu od przekazania mu gotowego dzieła. Umowa o dzieło podatek dochodowy jaki należy zapłacić od wykonywanego dzieła to żadne koszta w porównaniu do tych, które pracodawcy ponoszą zatrudniając ludzi na cały etat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here