ekologia

Prowadząc domowe gospodarstwo nikt z nas nie zastanawia się, co należy zrobić z olejem, który pozostał po smażonych kotletach, frytkach czy innych kulinarnych frykasach. W związku z jego małą ilością najczęściej wylewamy go do kanalizacji. Tymczasem, prowadząc stołówkę, jadalnie, restaurację czy inny obiekt gastronomiczny, codziennie produkuje się ogromną ilość posmażalnego oleju. W celu pozbycia się resztek, przedsiębiorcy korzystają z recyklingu olejów gastronomicznych, co odgórnie nakazują obowiązujące przepisy prawa polskiego. Na czym polega proces utylizacji oleju? Dlaczego jest to takie ważne dla ochrony środowiska? Przyjrzyjmy się tematowi z bliska.

Utylizacja oleju gastronomicznego i jej krótka charakterystyka

Zużyty olej gastronomiczny nazywa się potocznie posmażalniczym. Pomimo tego, że jest to już odpad, istnieją skuteczne metody, dzięki którym można go ponownie wykorzystać w innych gałęziach przemysłu. W celu wykonania skutecznej i dokładnej utylizacji oleju, należy powierzyć wykonanie zadania profesjonalnemu przedsiębiorstwu, które dokładnie oczyści produkt i sprawi, że będzie nadawał się do ponownego wykorzystania. Cały proces utylizacji oleju polega przede wszystkim na rafinacji, w ramach której usunięte zostają wszystkie zanieczyszczenia, produkty utlenienia, co pozwala na uzyskanie czystych olejów bazowych.

Wykonanie recyklingu olejów gastronomicznych stwarza szeroką paletę ich ponownego wykorzystania. Jedną z najbardziej popularnych metod ponownego użycia tłuszczu roślinnego jest produkcja na jego bazie tzw. biodiesel, którym napędza się pojazdy. Przerabia się go także na olej opałowy lub inne tworzywa sztuczne.

Wpływ oleju posmażalniczego na środowisko

Olej używany do smażenia, który następnie wylewany jest do kanalizacji, finalnie zastyga, zapychając rury i powodując ich korodowanie. To jednak dopiero szczyt góry lodowej, a więc problemu, który stwarza tak wyrzucany olej. W wyniku przedostania się zużytego oleju posmażalniczego do gleby, stałby się ona wysoce niebezpieczną substancją dla ogromnej ilości różnych gatunków roślin i zwierząt. Trafin Oil – zajmujemy się dostawą i recyklingiem olejów gastronomicznych.

Obowiązek, nie wybór

Do obowiązku recyklingu olejów gastronomicznych przymuszają właścicieli lokali gastronomicznych obecnie obowiązujące przepisy prawne. W wyniku kontroli, lub udokumentowanych dowodów na nieekologiczne pozbywanie się zużytego tłuszczu roślinnego, właściciel lokalu gastronomicznego byłby zobowiązany do poniesienia wysokich kar finansowych w związku z nieprawidłową utylizacją. Codziennie w barach, restauracjach, stołówkach i innych obiektach gastronomicznych, zużywa się kilkadziesiąt litrów olejów dziennie. Gdyby każdy przedsiębiorca notorycznie wylewał odpady do kanalizacji czy gruntu, spustoszenia dla środowiska naturalnego byłyby ogromne.

Dodatkowe korzyści, jakie niesie za sobą recykling olejów gastronomicznych, to m.in. obniżenie kosztów w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w której wykorzystywany jest np. biodiesel. Warto zatem dbać o środowisko i korzystać ze zużytych materiałów ponownie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here