Koszty kredytu hipotecznego w Polsce

Rata kredytu hipotecznego przez długie lata będzie jednym z najbardziej znaczących comiesięcznych opłat ponoszonych przez nas. Dlatego wybierając konkretny bank, w którym zaciągniemy kredyt hipoteczny, postarajmy się zebrać najwięcej informacji, jak to możliwe. Koniecznie zróbmy też stymulację kosztów kredytu: ile będzie wynosić rata, jaki jest kapitał, a ile wynoszą opłaty dodatkowe, które składają się na całkowity koszt kredytu hipotecznego. Dopiero gdy będziemy dokładnie znali wszystkie liczby, podejmijmy decyzję.

Od czego zależy finalny koszt kredytu hipotecznego? Na opłaty związane z kredytem składają się prowizje, koszty wycen, a także schemat spłaty kredytu oraz oprocentowanie. Niebagatelny wpływ na wysokość kredytu ma także okres spłacania kredytu hipotecznego: im krócej spłacamy, tym mniejsze są koszty kredytowania, jednak tym wyższe obciążenie miesięczne.

Główne składniki opłat związanych z zaciąganiem kredytu hipotecznego
Głównym kosztem, który ponosi kredytobiorca jest opłacanie oprocentowania, które ściśle zależy od stopy oprocentowania. Jest to zmienna, która nie jest uzależniona od decyzji banku. Nie zależy także od działań kredytobiorcy. Stopa procentowa jest ustalana regularnie przez Bank Centralny. Stopa oprocentowania ustalana przez Bank Centralny dla kredytów hipotecznych w złotówkach to WIBOR. Dla kredytów walutowych to EURIBOR (dla kredytów zaciąganych w euro). Dla kredytów zaciąganych w GBP to też LIBOR.

Marża dla banku
Dodatkowo, w racie kredytu hipotecznego będzie zawierała się, oprócz oprocentowania kredytu, marża dla banku. Jest to stała opłata, nie zmienia się w okresie całego kredytowania. Jest ustalana indywidualnie przez bank. Na podstawie wysokości marzy ustalane są czasami rankingi kredytów hipotecznych w poszczególnych bankach. Banki określają różne wysokości marzy dla poszczególnych klientów. Na wysokość marzy kredytu hipotecznego ma wpływ wysokość wkładu własnego, wprowadzonego do kredytu przez klienta banku na początku kredytowania.

Czynniki, które wpływają na wysokość marży kredytu hipotecznego
Wpływ na marżę może mieć waluta, w jakiej ustalone jest kredytowanie. Dla kredytów hipotecznych zaciąganych we frankach szwajcarskich oraz w euro marża jest wyższa niż wtedy, gdy kredyt jest w polskich złotych. Dodatkowo, wysokość marzy jest czasami ustalana na podstawie tego, jakie jest źródło naszego dochodu. Jeśli źródło naszego zarobkowania jest zmienne i niepewne, marża będzie wyższa, bo kredyt jest wysoko ryzykowny dla banku. Najlepiej mają osoby zatrudnione na umowę na czas nieokreślony w instytucjach państwowych – dostają najniższą marżę kredytu hipotecznego.

Raty malejące czy stałe?
Kredytobiorca wnoszący okresowo raty kredytu hipotecznego akceptuje, że rata kredytu składa się z kapitału i z opłat. Każda osoba zaciągająca kredyt hipoteczny ma do wyboru: spłacanie kredytu w formie rat malejących lub w formie rat o stałej wysokości przez cały okres kredytowania.
Gdy wybieramy opcję spłaty kredytu hipotecznego z malejącą ratą, wówczas przez pierwsze lata będziemy płacić ratę wyższą niż w końcowych latach spłacania. Oznacza to, że na początku będziemy płacić wyższą część odsetkową – która jest tym większa, im większa jest część kapitałowa. Spłacając na początku najwięcej kapitału, dostajemy niższą część odsetkową w późniejszych latach. Zważywszy na to, że pieniądze tracą na wartości, dzisiejsze 1500 zł będzie znaczyło znacznie mniej za 10 lat.

Koszty dodatkowe kredytu hipotecznego
Zaciągając kredyt hipoteczny, należy liczyć się z tym, że zapłacimy również jednorazową prowizję dla banku. Banki różnią się między sobą wysokością tejże, jednak w większości przypadków należy spodziewać się, że prowizja wyniesie ok. 2% wartości procedowanej kwoty. Można ją wpłacić w gotówce przy zaciąganiu kredytu lub doliczyć do kwoty spłacanej następnie w ratach.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Dodatkowo, kredyt hipoteczny trzeba ubezpieczyć, a opłaty za jego ubezpieczenie będą wnoszone każdego miesiąca. Ponadto, każda osoba zaciągająca kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości musi tę nieruchomość ubezpieczyć. Dobre ubezpieczenie mieszkania to konieczność wymagana przez bank. Niektóre banki wymagają również dobrego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia pomostowego. Okazuje się, że z samych składek na ubezpieczenia urośnie nam miesięcznie niezła rata.

Czy niski wkład własny trzeba ubezpieczać?
Tak. Jeśli wnosimy niski wkład własny do kredytu, to trzeba ten niski wkład własny oddzielnie ubezpieczyć.

Jednorazowe opłaty dodatkowe do kredytu hipotecznego
Do kosztów kredytu hipotecznego trzeba doliczyć też jednorazowe drobne opłaty przygotowawcze. Na przykład opłaty za przygotowanie dokumentacji. Dodatkowo, można jednorazowo urządzać sobie wakacje od spłacania rat kredytu – jednak to wiąże się z dalszymi opłatami. Okres karencji to usługa sprzedawana w banku jak każda inna. Nie płacąc przez pół roku bezrobocia raty kredytu hipotecznego, zapłacimy za taką możliwość dodatkowo w momencie wznowienia spłacania rat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here