Zakładanie działalności gospodarczej

Polacy uchodzą za naród niezwykle przedsiębiorczy. Widać to na przykład po liczbie chętnych do założenia własnej działalności gospodarczej. Nie może dziwić fakt, że wielu z nas planuje w przyszłości otworzyć własny biznes. Daje to swobodę działania oraz możliwość realizowania swoich celów, co niemożliwe jest podczas pracy na etacie. Obecnie założenie własnej działalności gospodarczej nie należy do najtrudniejszych zadań. Proces ten został w ostatnich latach znacznie uproszczony. Etapy zakładania działalności gospodarczej są powszechnie znane. Są one udostępnione na wielu stronach internetowych poświęconych prowadzeniu swojego biznesu.
Przed zarejestrowaniem własnej działalności gospodarczej powinniśmy dokładnie przemyśleć kilka kwestii. Poza pomysłem oraz przeprowadzeniem badania rynku, konieczne jest też wybranie odpowiedniej formy działania. Konieczne jest wybranie korzystnej z naszego punktu widzenia formy organizacyjnej oraz prawnej. Jeżeli już wszystkie te aspekty zostały przez nas dogłębnie przeanalizowane i podjęliśmy stosowne decyzje, możemy przystąpić do spełnienia wszystkich formalności związanych z rejestracją.
Pierwszym etapem będzie dla nas złożenie stosownego wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG-1. Działalność gospodarczą można rozpocząć w dniu złożenia wniosku o wpis do tego rejestru. Złożenie wniosku CEIDG-1 jest równoznaczne z wpisem do krajowego rejestru urzędowego, co jest równoznaczne z otrzymaniem numeru REGON. Do tego złożony wniosek potwierdza, że przedsiębiorca został zgłoszony do ZUS jako płatnik składek ubezpieczeń społecznych. Zgłoszenie to jest też zgłoszeniem identyfikacyjnym osoby prowadzącej działalność gospodarczą do Urzędu Skarbowego. Nic nie stoi też na przeszkodzie dołączyć do tego wniosku zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT. W formularzu CEIDG-1 należy zawrzeć podstawowe informacje typu nazwa firmy lub datę rozpoczęcia działalności. We wniosku należy też określić przedmiotu działalności, jak i adres dla siedziby firmy. Rejestracja tego typu jest bezpłatna.
W przeciągu 14 dni od wpisu do ewidencji konieczne jest uzyskanie numeru REGON. Przyznaje go Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Bez niego nie ma możliwości legalnej działalności gospodarczej na terenie naszego kraju. Jest on niezbędny do kontaktów z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. REGON widniej też na firmowych pieczątkach oraz drukach urzędowych.
Do prowadzenia firmy niezbędne jest otrzymanie Numeru Identyfikacji Podatkowej. Jest on nadawany w celu uiszczania podatków od towarów oraz usług. W tym celu należy zawiadomić właściwy Urząd Skarbowy. Aby otrzymać ten numer konieczne jest wypełnienie formularza VAT-R. Firma, której właścicielem jest osoba fizyczna na początku funkcjonowania ma możliwość skorzystania z opcji zwolnienia z podatku VAT. Trzeba jednak spełnić jeden warunek polegający na nieprzekroczeniu w poprzednim roku podatkowym wartości sprzedaży nieprzekraczającej 200 000 złotych. Przy rejestracji w urzędzie skarbowym do celów podatkowych, wybiera się też formę opodatkowania. Jeśli forma ta nie zostanie zdeklarowana przez podatnika, zostanie mu automatycznie przyporządkowana forma ogólna, która nie zawsze okaże się najbardziej opłacalna.
Również rejestracja firmy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych opiera się w dużej mierze na złożonym wniosku CEIDG-1. Osobiście trzeba dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zatrudnianych pracowników oraz innych osób współpracujących z podmiotem. Pracodawca ma na to 7 dni od momentu ich przyjęcia do pracy. Przedsiębiorca ma obowiązek opłacania trzech rodzajów składek. Mowa jest tutaj o Funduszu Pracy, Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Ubezpieczeniach Społecznych.
Zatrudniając pracowników trzeba ten fakt zgłosić również do Państwowej Inspekcji Pracy. Ma się na to dwa tygodnie od momentu zatrudnienia. Jeżeli charakter działalności będzie ściśle powiązany z żywnością oraz handlem, konieczne będzie zwrócenie się o opinię do Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Sanitarno-Epidemiologicznej. W celu należy złożyć stosowny wniosek do którego dana placówka ustosunkuje się w przeciągu dwóch tygodni.
Większość prowadzonych działalności gospodarczych wymaga też założenia rachunku bankowego. Co prawda w niektórych sytuacjach założenie takiego rachunku nie jest konieczne z prawnego punktu widzenia, ale w praktyce jest to niezbędne posunięcie do prowadzania rozliczeń ze swoimi kontrahentami, klientami. Niezbędna jest też pieczątka firmowa. Ona też nie jest obowiązkowa, ale lepiej ją posiadać.
Ostatnią praktyczną rzeczą, w którą należy się zaopatrzyć to oprogramowanie do prowadzenia księgowości. Tutaj możemy zdecydować się na wykupienie abonamentu do prowadzenia księgowości dostępnych na wielu platformach internetowych. Jeśli nie zamierzamy prowadzić księgowości naszej firmy osobiście, zadanie to należy zlecić biuru rachunkowego. Będzie to koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznych. Cena takiej usługi będzie uzależniona od ilości dokumentów zleconych do księgowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here