Studia na kierunku Zdrowie Publiczne

Najprościej mówiąc Zdrowie Publiczne jest nauką, która zajmuje się zagadnieniem zdrowia na poziomie populacji ludzkiej.
Według Światowej Organizacji Zdrowia zdrowie publiczne ma na celu popularyzację, ochronę, przywracanie zdrowia ludności, a także podnoszenie jego poziomu. Dzieje się to poprzez analizę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa, promocję zdrowia, walkę z chorobami zakaźnymi, sprawowanie nadzoru nad zachorowaniami w danej populacji i całych społeczeństwach, ochronę środowiska, sanitaryzację. Ale również tworzenie planów działań na wypadek ewentualnych katastrof i nagłych sytuacji zdrowotnych oraz zajmowanie się medycyną pracy.
Podstawowymi funkcjami zdrowia publicznego są: monitorowanie stanu zdrowia populacji, nadzór epidemiologiczny, badanie i zwalczanie zagrożeń dla zdrowia publicznego, rozwój polityki zdrowotnej, stanowienie prawa zdrowotnego i nadzór nad jego wdrażaniem, promocja równego dostępu do świadczeń zdrowotnych, rozwój kadr zatrudnionych w dziedzinach zdrowia publicznego i ich szkolenie, prowadzenie badań naukowych z zakresu zdrowia publicznego.
W nowoczesnych społeczeństwach dbanie o zdrowie jest coraz bardziej trendy, jednak wymaga to całościowego i interdyscyplinarnego przygotowania fachowców, którzy o to zadbają.
Aby zajmować się zdrowiem jednostki lub całych społeczeństw, nie trzeba być medykiem. Istnieje wiele kierunków niemedycznych, które związane są ściśle z ochroną zdrowia. Pozwalają one zdobyć wiedzę z pogranicza nauk społecznych i nauk medycznych. Jeżeli interesuje Cię problem, jakim są coraz częściej występujące choroby cywilizacyjne, takie jak na przykład otyłość bądź nadciśnienie, zagadnienie chorób zawodowych, rozpoznawanie uwarunkowań zdrowia człowieka i całej zbiorowości ludzkiej z różnych sfer życia i badanie relacji między nimi, a także jak wygląda zarządzanie poszczególnymi ogniwami ochrony zdrowia to studia na kierunku Zdrowie Publiczne są w sam raz dla ciebie!
Zdrowie publiczne studia pozwalają zgłębić wiedzę z przedmiotów z zakresu biologii i medycyny oraz nauk społecznych, jak na przykład socjologia, demografia, epidemiologia, czy żywienie człowieka.
Kierunek ten charakteryzuje interdyscyplinarność, skupiając w sobie nauki medyczne, wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, a także ochrony środowiska. Absolwenci tego kierunku zdobędą wiedzę oraz umiejętności z zakresu: złożonych uwarunkowań zdrowia; rozpoznawanie zagrożeń zdrowia ze strony czynników biologicznych; psychospołecznych; demograficznych oraz środowiskowych; kontroli stanu sanitarnego i epidemiologicznego społeczeństw; przygotowanie, wdrażanie i promowanie programów kształcenia zdrowotnego i promocji zdrowia, ze szczególnym naciskiem na działania profilaktyczne oraz tworzenie, wdrażanie i promowanie programów opieki oraz rehabilitacji psychospołecznej.
Na kierunku Zdrowie Publiczne istnieją takie przedmioty jak: biochemia, zdrowie środowiskowe, prawo ochrony zdrowia, prawo ochrony pracy, higiena szpitalna, diagnostyka laboratoryjna, mikrobiologia.
Ukończenie zdrowie publiczne studia otwiera przed absolwentami tego kierunku możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w takich miejscach jak na przykład: administracja publiczna zajmująca się ochroną zdrowia, ośrodkach wellness oraz SPA, branży farmaceutycznej, ośrodkach zajmujących się profilaktyką chorób i promocją zdrowia wśród społeczeństwa. Ponadto, wiedza zdobyta w toku studiów pozwala absolwentom zdrowia publicznego piastować stanowiska kierownicze lub asystenckie w publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej (np. szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i lekarsko-dentystyczne), placówkach mających nadzór nad systemem opieki zdrowotnej w Polsce (np. NFZ), domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, miejscach świadczących opiekę dla osób starszych i w podeszłych wieku oraz innych placówkach świadczących usługi opiekuńcze, a także fundacjach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz instytucjach zajmujących się przetwarzaniem danych medycznych na potrzeby społeczeństwa.
Jak można zaobserwować, zdrowie publiczne studia dają swoim absolwentom dużo możliwości, jeśli chodzi o zatrudnienie i tworzenie ścieżki kariery zawodowej. Osoby, które ukończyły ten kierunek, choć nie są pracownikami medycznymi, w istotny sposób mogą przyczyniać się do polepszania zdrowia danej populacji, czy też prewencji chorób dotykających całe społeczeństwa. Studia te pozwalają podejmować działanie mające na celu edukację społeczeństwa w celu prewencji chorób i promowanie zdrowia, które to istotnie przyczynia się do zachowania dobrostanu każdej jednostki danego społeczeństwa. Ponadto absolwenci zdrowie publiczne studia działając w organach administracji rządowej i samorządowej sprawują pieczę na bezpieczeństwem społeczeństwa i podejmują działania mające na celu eliminację skutków katastrof i opracowywanie planów działania.
Zdrowie Publiczne jest kierunkiem przyszłościowym i niewątpliwie potrzebnym.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/rmenkala17/domains/innowacjaiwiedza.pl/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here